Meteen naar de inhoud

Development: AFK

Advies Development AFK

Tussen mei en november 2020 heb ik voor het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) onderzoek gedaan naar Development. Ik heb getracht antwoord te vinden op de vraag of en zo ja, hoe development een rol kan spelen binnen een toekomstig AFK. Hiervoor heb ik gesproken met medewerkers en stakeholders van het fonds, maar ook rekening gehouden met maatschappelijke tendensen. Tevens lag er bij het AFK een voornemen om het Snelloket Corona Projecten opnieuw open te stellen, en voor de aanvulling hiervan een beroep te doen op Amsterdammers. Een crowdfunding campagne via voordekunst.nl leek daarvoor een ideale oplossing. Bovendien zou dit een perfecte praktijktest binnen het onderzoek naar development zijn.

Observaties

Corona / thuiswerken maakt het niet makkelijk om een goed gevoel te krijgen bij een organisatie, maar in gesprekken met medewerkers en stakeholders werd positief gereageerd op development binnen het AFK. Ontwikkelingen in de cultuursector leidden al snel naar de doelgroep van individuele makers, omdat zij extra hard getroffen lijken te worden door door de beperkende maatregelen rond het coronavirus en tevens maken zij het minst aanspraak op extra financiële middelen die beschikbaar zijn gesteld vanuit de overheid. Daarnaast kunnen zij bij de verschillende cultuurfondsen als natuurlijk persoon maar zeer beperkt aanvragen. En als dit wel mogelijk is, dan gaat het meestal om projectfinanciering, terwijl de behoefte op dit moment meer ligt bij zekerheid, om van daaruit bijvoorbeeld je beroepspraktijk te herzien.

Het AFK is een uniek stadsfonds dat Amsterdamse makers wel als natuurlijk persoon kan ondersteunen. Binnen de bestaande regelingen is hiervoor budget beschikbaar, maar dit staat onder druk en de verwachting is dat dit in de beleidsperiode 2021-2024 nog meer onder druk komt te staan. Als het AFK dus zou gaan werven, dan ligt de doelgroep Amsterdamse makers voor de hand. De crowdfunding campagne voor het aanvullen van het Snelloket Corona Projecten zou zich dan ook op Amsterdamse makers gaan richten.

Futureproof

Deze campagne werd Futureproof genoemd, er werd een identiteit gecreëerd en er werden ambassadeurs benaderd met wie korte promovideo’s werden gemaakt. De nadruk hierbij lag op het belang van makers voor de stad Amsterdam. Zonder makers, geen Amsterdam. 

De campagne ging eind juli 2020 van start, anderhalve week voordat het AFK de vierjarige adviezen voor het kunstenplan 2021-2024 bekend zou maken, de drukste periode binnen de kunstenplancyclus voor het AFK.
Mede hierdoor verliep de campagne moeizamer dan gehoopt, maar timing was niet de enige oorzaak daarvan. Uiteindelijk is de campagne op 20 september succesvol afgerond. De ervaringen opgedaan tijdens deze campagne zijn meegenomen in het advies over development dat ik voor het AFK heb geschreven. 

Resultaat

Medio november heb ik als afronding van deze opdracht een advies opgeleverd over hoe development een plek zou kunnen krijgen binnen het AFK vanaf de komende beleidsperiode (2021-2024). Hierbij is heb ik ook gekeken naar andere manieren om de positie van het AFK als zelfstandige organisatie te versterken, niet alleen op het gebied van fondsenwerving.

Het advies heb ik gebaseerd op verschillende gesprekken met medewerkers en stakeholders, een analyse van de context waarbinnen het AFK opereert, de verschillende belangen binnen het Amsterdamse Kunstenplan en de taak die het AFK uitvoert voor haar belangrijkste en momenteel enige opdrachtgever Gemeente Amsterdam. Tevens heb ik onderzoek gedaan naar vergelijkbare (internationale) initiatieven waartoe het AFK zich kan verhouden. De ervaringen opgedaan tijdens de crowdfundingcampagne Futureproof hebben een aantal aannames kunnen bevestigen maar tevens enkele verwachtingen doen temperen. Ik heb het advies concreet gemaakt door tevens een mogelijke implementatie op te nemen, gebaseerd op het begin november 2020 gepubliceerde beleidsplan 2021-2024 Fantastische Kunst voor Alle Amsterdammers. In dit beleidsplan is Futureproof makers en organisaties een van de speerpunten. 

Daarnaast heeft de campagne Futureproof geleid tot de eerste particuliere donateurs van het AFK, grotere zichtbaarheid voor Amsterdamse makers en ruim € 40.000 die besteed is tijdens een speciaal spreekuur op 8 december jongstleden.

Vraag: Hoe kan Development een rol spelen binnen het toekomstige Amsterdams Fonds voor de Kunst?
Opdrachtgever: Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK)
Periode: 15 mei – 15 november 2020 (loondienst, 16 uur per week)
Website: www.afk.nl


Benieuwd hoe ik jou kan adviseren?

Sinds 2020 adviseer ik als Creative Consultant instellingen en organisaties met vragen en opdrachten rond publieksbereik, positionering, (business) development en recruitment. Je kunt me benaderen voor een eenmalige adviesopdracht, maar ik ben ook beschikbaar voor langer lopende projecten of op interim basis.
Heb ik je interesse gewekt? Neem dan via het formulier hieronder of de chat contact met op!

Reageer

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.